Co robimy

1. Oczyszczalnie mechaniczne

1.1. Krata hakowa przeciwprądowa
1.1.1. Opis techniczny
1.1.2. Rysunek poglądowy
1.2. Krata koszowa
1.2.1. Opis techniczny
1.2.2. Rysunek poglądowy
1.3. Sito bębnowe
1.4. Piaskowniki o przepływie:
1.4.1. Poziomym – system pomp ssących
1.4.2. Pionowym – piaskownik wirowy

2. Bioreaktory

2.1. Systemy napowietrzania wgłębnego
2.1.1. W oparciu o rodzaj dyfuzora
2.1.1.1. rurowy
2.1.1.2. płytowy
2.1.1.3. dyskowy
2.1.2. w oparciu o rodzaj instalacji
2.1.2.1. stacjonarny
2.1.2.2. wyciągany trawersą
2.1.2.3. wyciągany wciągnikiem
2.2. Systemy napowietrzania powierzchniowego
2.2.1. Aeratory niskoobrotowe
2.2.2. Aeratory wysokoobrotowe
2.3. Pomosty obsługowe
2.4. Mieszadła w osi poziomej
2.5. Koryta przelewowe

3. Osadniki wstępne i wtórne

3.1. Zgarniacze denne
3.1.1. Radialne
3.1.2. Poziomych
3.2. Wyposażenie:
3.2.1.1. szczotka koryta
3.2.1.2. szczotka bieżni
3.2.1.3. zgarniacz części wyflotowane
3.2.1.4. koryto przelewowe, pilaste

4. Gospodarka osadowa

4.1. Zagęszczacze osadu (mieszadła prętowe)
4.2. Prasy taśmowe

5. Pozostałe wyposażenie oczyszczalni ścieków

5.1. Urządzenia odpływowe
5.1.1. Rury
5.1.2. Rynny
5.1.3. Koryta przelewowe pilaste
5.1.4. Przelewy teleskopowe
5.2. Zastawki
5.2.1. Kanałowa
5.2.2. Naścienna
5.2.3. Szandorowa
5.3. Rurociągi wraz z armaturą
5.4. Pomosty
5.5. Podpory