Jakość

Nasza jakość to wiedza i doświadczenie z kilkuset wykonanych i serwisowanych obiektów. Ciągła analiza naszych dokonań pomaga nam zachować najwyższy standardy proponowanych wyrobów i usług. Standardy potwierdzone krajowymi i międzynarodowymi certyfikatami.

Nasza jakość to gwarancja prawidłowego przebiegu procesu spawania. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą spawalniczą, posiadającą uprawnienia i certyfikaty SLV. Pieczę nad pracownikami sprawuje Europejski Inżynier Spawalnictwa (EWF).

SLV GSI
Hannover

European Welding Federation

European Welding Federation

Instytut Spawalnictwa – Certyfikat kompetencji europejskiego inżyniera spawalnika

Państwowy Zakład Higieny
Warszawa